Veilig de straat op

Zaanstad is een gemeente van iets meer dan 150.000 inwoners, bestaande uit één stad (Zaanstad) en meerdere dorpen. De gemeente valt onder de veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland. Deze regio streeft naar veiligheid, samenwerking en kwaliteit in het gebied. Bij evenementen in heel Nederland is het risico op een ramp of crisis het grootst, want dan zijn er veel mensen samen in een klein gebied. Hoe is de beveiliging van Zaanstad precies geregeld en hoe vindt evenementen beveiliging plaats?

Veilig in de gemeente

Zaanstad is een relatief veilig gebied, maar een noodsituatie kan zich overal voordoen. Overstromingen, branden, verkeersongelukken en epidemieën kunnen altijd en overal voorkomen. Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland probeert op de eerste plaats dit te voorkomen, maar is er ook op voorbereid en getraind om het  aan te pakken.  Er zijn strenge veiligheidseisen en controles om een crisis of ramp te voorkomen. Rampenoefeningen worden gedaan en rampenplannen worden gemaakt, zodat hulpverlening precies weet wat te doen als er iets gebeurd. Tot deze hulpverlening behoren: brandweer, politie en de GHOR Zaanstreek-Waterland. Dit laatste is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio: ambulancepersoneel, ziekenhuispersoneel, huisartsen, EHBO-ers en maatschappelijk werkers.

Veilig in de menigte

Bij evenementen is een goede samenwerking tussen gemeenten, de GHOR, brandweer, politie en organisatoren van groot belang. Ieder heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Behalve deze disciplines wordt er bij evenementen ook gebruik gemaakt van het specialisme evenementenbeveiliging.  Dit zijn bedrijven die zich bezig houden met het in de hand houden van feesten, voetbalwedstrijden en andere evenementen. Als er toch iets plaatsvindt, dan is het taak om te zorgen dat het niet uit de hand loopt. Evenementen beveiligers hebben veel kennis van verschillend soort publiek. Zij weten waarmee zij bij iedere doelgroep mee geconfronteerd kunnen worden en hoe daarmee om te gaan.