apr 20, 2017

Artiesten stellen steeds vaker als eis dat er tijdens een evenement beveiliging aanwezig moet zijn. Horeca beveiliging is minimaal verplicht,