Beveilig je pand optimaal met brandbeveiliging

Dit artikel gaat over brandbeveiliging. Wat kan je doen om je pand te beveiligen tegen brand. We beginnen met de aspecten van zo’n beveiliging te benoemen.

Aspecten van brandbeveiliging

We onderscheiden drie aspecten van deze beveiliging, namelijk voorkomen, detecteren en melden, en blussen. De uitdrukking ‘beter voorkomen dan genezen’, geldt natuurlijk ook voor een brand.

Voorkomen

Brand kan onder meer ontstaan door oververhitting of een vlam. Oververhitting kan veel vormen hebben. Een hoop graan kan gaan broeien en dan brand vatten. Kabels en apparatuur kunnen oververhit raken en ontvlammen. Het is dus zaak om genoemde zaken te monitoren. Elektronische apparatuur heeft vaak een beveiliging tegen oververhitting ingebouwd. Bij de constructie van een pand is het zinvol om het gebruik van brandbare materialen te vermijden. Ook de installatie van elektrische systemen en kabels dient met zorg te gebeuren. Veel branden kunnen voorkomen worden door oplettendheid.

Detecteren en melden

Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen ter voorkoming er toch brand ontstaat, dan willen we die zo snel mogelijk detecteren, om de consequenties te verminderen. Daar kunnen allerlei branddetectoren voor worden gebruikt. We zullen in een volgende paragraaf het hebben over brandmeldinstallaties. Er moeten uiteraard voldoende ontsnappingsroutes zijn, die duidelijk worden aangegeven.

Blussen

Er dienen allerlei voorzieningen te worden getroffen, om na detectie zo snel mogelijk een brand te kunnen blussen. Je kunt daarbij onder meer denken aan een sprinklerinstallatie, brandblussers, brandslangen, en mensen met training voor het blussen van branden en beschermende kleding.

Brandmeldinstallaties

Bij een brand wil je er zo snel mogelijk bij zijn om die te kunnen blussen. Je kunt er niet vanuit gaan dat er altijd iemand zal zijn om die te detecteren. Er zijn prima brandmeldinstallaties, die dat kunnen doen. Het begint met detectoren. Die kunnen bijvoorbeeld de temperatuur meten en/of rook detecteren. Bij temperatuurmeting kan het gaan om een simpele meting, maar ook om een plotselinge toename daarin. Voor een brandmelding bestaan diverse opties. Ten eerste met alleen een geluidsalarm. Er kan daarnaast een melding gaan naar een smartphone. Als het pand camera’s heeft, die ook via een app werking, dan kan er worden gekeken of er echt een brand is en waar, om vervolgens indien nodig de brandweer te waarschuwen. Een brandmeldinstallatie zal natuurlijk regelmatig op een goede werking moeten worden getest.

Meer informatie? Klik hier.