Hoe een echt goede brommerverzekering afsluiten?

Een echt goede brommerverzekering afsluiten is iets waar je altijd de nodige tijd en moeite in dient te investeren. Eigenlijk spreekt dat voor zich. Voor heel wat mensen geldt echter in de praktijk dat ze vooral zo snel mogelijk hun brommer verzekerd willen hebben. Dat zorgt er helaas niet zelden voor dat er enkele verkeerde keuzes worden gemaakt. Dat is natuurlijk erg vervelend. Het afsluiten van een bepaalde verzekering voor je brommer doe je immers niet voor even, maar wel voor de langere termijn. Zou jij graag willen ontdekken hoe je nu precies op de best mogelijke manier een verzekering voor je brommer kan afsluiten? Dan moet je, je beslist verdiepen in de informatie op deze pagina.

Welke schadegevallen kun je dekken met een brommerverzekering?

Een brommerverzekering afsluiten gebeurt in de praktijk uiteraard om de mogelijke schade aan een brommer te kunnen verzekeren. Voor dit type van verzekering geldt dat ze behoort tot de groep van de verzekeringen voor gemotoriseerde voertuigen. Concreet zorgt dit ervoor dat er kan worden gekozen voor het afsluiten van een WA-verzekering, maar ook voor een:

  • WA+ beperkt cascoverzekering;
  • WA+ volledige cascoverzekering;

De standaard brommerverzekering afsluiten, aldus de zogenaamde WA-verzekering, is vooral interessant voor mensen die hun brommer zo voordelig mogelijk willen laten verzekeren. Deze verzekering beschikt over een lekker voordelige premie wat als gevolg heeft dat ze voor iedereen betaalbaar is. Anderzijds dient het wel gezegd dat deze verzekering uitsluitend over een dekking beschikt voor schade toegebracht aan derden. Ook dat is uiteraard geen onbelangrijk gegeven.

Een uitgebreidere brommerverzekering afsluiten

Buiten de gewone WA-verzekering voor brommers zijn er ook nog WA+ beperkt en WA+ volledige cascoverzekeringen af te sluiten. Voor deze verzekeringen geldt dat ze ook schade als gevolg van een brand of diefstal dekken. Wie de keuze heeft gemaakt om een zeer dure brommer aan te schaffen of wie een aanzienlijke hoeveelheid aan kilometers gaat afleggen met de brommer kan er eveneens voor kiezen om een WA+ volledige cascoverzekering of een allrisk af te sluiten. Op deze manier is hun brommer optimaal verzekerd om in nagenoeg elke situatie een passende dekking te kunnen bieden. Is het voor jou niet geheel duidelijk welk type brommerverzekering nu precies de interessantste keuze is? Dan moet je zeker even de onderstaande informatie grondig doornemen.

Is het afsluiten van aanvullende verzekeringen interessant?

Bij een brommerverzekering afsluiten is het niet alleen maar essentieel om een keuze te maken tussen de verschillende standaard verzekeringen. Bovendien is het namelijk eveneens zo dat er een keuze kan worden gemaakt uit tal van verschillende aanvullende verzekeringen. Denk hierbij aan:

  • Rechtsbijstandsverzekering;
  • Opzittendenverzekering;

Eén van deze verschillende aanvullende dekkingen afsluiten kan de moeite waard zijn, maar de mate waarin dit al dan niet interessant is, is wel afhankelijk van de situatie in kwestie. Voor mensen die slechts sporadisch met hun brommer rijden is dit uiteraard veel minder het geval dan voor mensen die elke dag met hun brommer naar het werk rijden of de kinderen naar school brengen. Indien je van plan bent om één van deze aanvullende verzekeringen af te sluiten is het dan ook altijd een must om even voor jezelf uit te maken hoe interessant deze aanvullende dekkingen echt zijn.

Goedkoop een brommerverzekering afsluiten doe je met deze tips!

Een brommerverzekering afsluiten heeft zoals de informatie hierboven heeft aangetoond niet zelden wat meer voeten in de aarde dan je mogelijks in eerste instantie zou vermoeden. Bovendien is het zo dat de focus van veel mensen is gelegen op het zo voordelig mogelijk kunnen afsluiten van dit type van verzekering. Dat is voor veel mensen een absolute noodzaak, bijvoorbeeld omdat ze reeds heel wat geld hebben betaald voor het kopen van hun brommer. Wil jij ook op de meest voordelige wijze een verzekering voor je brommer afsluiten? Hou dan rekening met onderstaande tips!

1.) Vergelijk altijd eerst grondig alle brommerverzekeringen

Voor een brommerverzekering afsluiten geldt dat je het in de praktijk niet mag doen voordat je eerst een vergelijking uit gaat voeren. Deze vergelijking moet eigenlijk op twee fronten gebeuren, namelijk:

  1. Vergelijk de verschillende soorten brommerverzekeringen;
  2. Vergelijk het aanbod bij verschillende verzekeraars;

Door de vergelijking op de bovenstaande twee verschillende manieren uit te voeren krijg je niet alleen een goed beeld van de dekkingen van de verschillende soorten brommerverzekeringen, bovendien zal je ook kunnen vaststellen dat je vrij eenvoudig kan achterhalen welke verzekeraar je het meest interessante en tevens ook het meest interessante aanbod kan doen.

2.) Het eigen risico is veelal naar wens aan te passen

Bij een brommerverzekering afsluiten dien je er rekening mee te houden dat er altijd aandacht moet worden besteed aan een zogenaamd eigen risico. Dat eigen risico is het bedrag dat je zelf dient te betalen op het moment dat er sprake is  van een schadegeval. Standaard wordt dit eigen risico bepaald door de verzekeraar. Veel verzekeringnemers denken dat ze daar vervolgens niets meer aan kunnen veranderen. Dat is niet juist, dat is namelijk in de praktijk wel degelijk het geval. Door het eigen risico enigszins te verhogen zal je bij schade weliswaar meer zelf moeten betalen, maar het kan de periodieke verzekeringspremie wel aanzienlijk verlagen. Dat is uiteraard mooi meegenomen.

3.) Probeer je verzekeringen te bundelen

Een brommerverzekering afsluiten is meer dan waarschijnlijk niet de eerste keuze die je als verzekeringnemer gaat maken. De kans bestaat dan ook dat je in de praktijk reeds over tal van verschillende andere verzekeringen ook beschikt. Het gaat daarbij dan meer dan waarschijnlijk om bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering of bijvoorbeeld een inboedelverzekering. In ieder geval, indien je reeds over één of meerdere andere verzekeringen beschikt kan het altijd de moeite waard zijn om deze te bundelen in één pakket bij dezelfde verzekeraar.

Veel mensen zijn van mening dat het aanhouden van al hun verzekeringen bij dezelfde verzekeraar in de praktijk niet interessant is. Dat is echter niet correct. Op deze manier kan je namelijk altijd rekenen op een bepaalde financiële meerwaarde. Dat is het gevolg van het feit dat je alle verzekeringen bij dezelfde partij afsluit waardoor je voor de verzekeraar in kwestie een (nog) belangrijkere klant zal worden. Op deze manier kan je best een aantrekkelijke korting verwerven.